info@cntkings.ee
CBD- var är det om?

Inte en drog

CBD är inte en drog

CBD är ett av ämnena i växten Cannabis sativa. Det är fråga om samma växt som ger marijuana. Men CBD är inte en drog, man kan inte bli “hög” på CBD.

Eftersom de allra flesta CBD-oljorna också innehåller små mängder av ämnet THC, som är narkotikaklassat, är försäljning och bruk av CBD-oljorna en straffbar handling. Tullen har redan i flera fall påbörjat brottsutredning.

Läkemedelsverket Fimea i sin tur meddelar att CBD-oljorna klassas som mediciner och därför inte får säljas till exempel i hälsokostaffärer. Spotlights granskning visar att inte ett enda av de varumärken som säljer CBD-olja i Finland har tillstånd av läkemedelsverket Fimea.

CBDolja, eller ”hampa-olja” framställs ofta av industrihampa, och oljan innehåller då vanligtvis även THC. Högsta domstolen har i mål B 177-19 dömt att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar.