info@cntkings.ee
CBD- var är det om?

Nu tillverkas Cannabisolja i Sverige!

Sverige är nu första land i världen med statligt ägd tillverkning av medicinsk cannabisolja!

Genom att läkare på en smärtklinik på Sankt Göransgatan i Stockholm har föreskrivit Cannabisolja till patienter med bland annat indikationer som långvarig och mycket svårbehandlad neuropatisksmärta, cancerrelaterad smärta, artros och reumatism som en del av patientens farmakoterapi, som är anledning till att tillverkningen av medicinska Cannabisoljor nu äntligen har kommit i gång i Sverige.


Det är ett statligt ägt bolag med laboratorium och läkemedelstillverkning i Stockholm som nu tillverkar Cannabisolja med droppdosering för medicinsk användning i Sverige.
Beredningen är vad man inom läkemedelsindustrin benämner som extempore/ magistral och innehåller CBD och THC i flytandeform med en droppdosering. Över fem hundra patienter i Sverige har idag fått Cannabisoljan receptförskriven av sin behandlande läkare.


Cannabis som godkänt läkemedel har funnits i Sverige sedan 2011, det är Sativex, en munspray som är ett registrerat läkemedel avsedd för behandling av multipel skleros (MS) något senare (oktober 2020) kom Epydiolex som är ett läkemedel för behandling av epilepsi, där utöver så finns det sedan 2017 medicinsk cannabis genom så kallade licenspreparat som odlas och tillverkas i Holland och Kanada.

Patientantalet i Sverige som använder medicinsk cannabis växer nu i allra högsta grad, från ca 500 patienter 2018 till ca 2000 patienter 2020, prognosen för 2021 pekar mot över 4000 patienter i Sverige som får medicinsk cannabis på recept av sin behandlande läkare.

Frågor på detta pressmeddelande som rör smärtkliniken vid Sankt Görans Stockholm, Aureum Healthcare, eller dennes ägare Cannabisinvestmentbolaget Aureum Life AB besvaras av bolagens presstalesperson: Christian Engström


Mer utförlig information avseende ”Cannabisoljorna” och hur detta gick till samt om hur viktigt detta är för väldigt många smärtpatienter i Sverige, kan läsas i en fristående artikel som publiceras här: www.cannabisifokus.se inom kort.


Cannabis i Fokus är en periodisk skrift och nyhetssajt. Cannabis i Fokus är idag Sveriges snabbast växande nyhetspublicist med fokus på Cannabis. Cannabis i Fokus innehar svenskt utgivningsbevis.

Lämna ett svar